Privacy
Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ViaJuul.nl. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ViaJuul.nl valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar . Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door ViaJuul.nl gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij de klantenservice.

Meer weten? Neem contact op met onze klantenservice via:
E-mail :
Telefoon : 085 – 27 35 864

 

Zie hieronder meer over:

  • Privacy op internet
  • Gebruik van e-mailadressen
  • Bedrijfs- en contactpersoon informatie
  • Wijzigen van uw gegevens
  • Beveiligde verbinding
  • Toepasselijkheid

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. ViaJuul.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen
Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van ViaJuul.nl ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze klantenservice mededelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersoonsinformatie
ViaJuul.nl bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de klantenservice op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van uw gegevens
Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. De wijzigingen kunt u doorgeven aan onze klantenservice.

Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij maken gebruik van een 128 bit Secure Sockets Layer (SSL), de technologie om uw data te coderen en beschermen.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van ViaJuul.nl zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.